‘Zayıflatan haplar’ olarak etiketlenmiş yazılar

Doğal Yoldan Zayıflatan Lida Diyet Hapı

Pazartesi, 13 Eylül 2010

Lida kapsül kültür ve sanat konusunda anlaşılması gereken bir üçüncü konu “haz” sorunudur. Haz duygusu insanlık tarihi boyunca sanatın ve felsefenin ilgisini şu veya bu şekilde çekmiştir. Yani insanın kendisinin ilgisini çekmiştir. Bazı “şeyler” ki bu şey felsefi anlamdadır yaşanır, yaşandıkları kadar da yeniden üretilmeye yani yazılmaya çalışılır, yazıldıkça, konuşuldukça bir başka şekilde yaşanır, bu güzel üretken devinim böylece sürüp gider ve insanlık var oldukça da bu böyle sürüp gidecektir.

Lida zayıflama hapı haz duygusu zaman zaman bilimin de konusu olagelmiştir. Şimdi, sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi psikiyatrinin de kaçınılmaz ilgi alanlarından birisinin “haz duygusu” olması daha da iyi anlaşılıyor sanırım. “En üstün iyilik hazdır (Hedone)” derken acaba bağımlılığın temelini mi atıyordu? Aristippos‘un savı salt bu haliyle ele alındığında öyle görünüyor. Belki bu durum bağımlılık yapıcı madde etkisinin coşku-öfori aşamasına denk düşüyor.

Lida ile diyet ancak Aristippos tezini Socrates’in mutluluk, iyilik, erdem kavramları üzerine kurmuştur. Socrates’e göre; mutluluk iyiye yönelmek ve onu gerçekleştirmekle elde edilebilir. İyiye yönelen ve onu gerçekleştiren davranışlara da “erdem” adını vermiştir Socrates. Burada “iyi” nedir sorusuna yanıt aranmış, Aristippos dönüp dolaşıp iyi hazdır sonucuna ulaşmıştır. Yaşamın ereği hazdır artık, bilgi duygularımızla alabildiğimiz kadardır, bundan öteye geçemez. Ancak zaman kavramı bu tanımlamayı alt üst etmiştir. Aristippos ekolü bu konuya açıklık getirmek için; “gerçek haz” sürekli olandır eklemesini yapmak zorunda kalmıştır. Sürekli olan hazza da ancak “bilgelikle” ulaşılabilir.

Lida Kullanıcılarından Özel Sırlar

Salı, 07 Eylül 2010

Lida kullananlar eğer hastalara yeterince izlemeden, erken dönemde madde kullanırken tanı konulursa yanılma ihtimali vardır. Çünkü birçok maddenin kullanılırken oluşan etkisi şizofreni, mani ve yeme bozukluğu tanıları ile örtüşür. Halbuki bu belirtiler ayıklık döneminde görülmeyecektir.

Diğer bir zorluk da tedavi planı yapılırken yaşanmaktadır. İlaç tedavisi gerekli olduğunda kullanılacak ilaçların vücuttan tam olarak arındırılmamış olan kötüye kullanılan maddelerle etkileşimidir. Bu nedenle kullanılan maddelerin vücuttan atılım sürelerine dikkat etmek gerekir. Özellikle esrar için bu sürenin yaklaşık üç ay olduğu unutulmamalıdır.

Lida zayıflama kapsülü bu hastaların tedavisinde birlikte bulunan hastalıklardan yaşamsal önemi olana öncelik vermek gerekir. Ancak tedavi sürecinde verilen yanıta göre değişen önemde önceliği belirleyerek aynı zamanda her iki hastalığı birlikte tedavi etmek gerekir. Seçilecek uygun ilaç tedavileri ile paralel olarak ruhsal hastalıklar için özel psikoterapiler ve diğer bağımlılık tedavisi yöntemleri etkin bir şekilde birlikte uygulanabilir.

Lida tablet bağımlılık çok yaygın bir hastalıktır ve bunun nedeni olarak tek bir şey gösterilemez. Hastalığı oluşturan sebepler, bu hastalığa yakalanan insan sayısı kadar çeşitlilik gösterir. Bazen günlük hayatımız içerisinde herhangi bir yerde, örneğin yolda yürürken sarhoş olmuş ya da uyuşturucu çekmiş birilerini görürüz. Hemen, “Bu benim ya da yakınlarımın başına hiçbir zaman gelmez.” diye düşünürüz. Ama aradan çok geçmeden tanıdığımız birinin bağımlılıkla savaştığı gerçeği ile sarsılırız.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.