‘Toksik bileşenler’ olarak etiketlenmiş yazılar

Lida Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Çarşamba, 14 Aralık 2011

Lida kullanmanın avantajlarıZayıflamak için lida kapsül kullanmanın tümüyle yararlı olduğundan şüphem yoktu. Arızalı ve potansiyel olarak toksik bileşenlerin hücreden alınıp atılmasından yanaydım ve her zaman olduğu gibi, doğa bunun gerçekleşmesini güvence altına almak için dâhice bir yol geliştirmişti. Bu konuda en büyük yardımcınız lida kapsül olacaktır.

Fakat gördüm ki, büyük miktarda mitokondriyal DNA’ nın yok edilmesi, aslında onların hasarlı mitokondrilerin yok edilmeye aday seçilmelerini güvence altına almak için hücreler tarafından kullanılan mekanizmadan kaçmasına olanak sağlamaktaydı.

Mitokondriler, zayıflama ile birlikte biriktiği gösterilen mutasyonlarla karşılaşınca, oksidatif fosforilasyon (OXPHOS) yapmayı ve onun yanı sıra, serbest radikal atıklarını üretmeyi derhal durdurur. Bu şekilde lida kilo verdirici ile zayıflama hızlanır. Zayıflama programı uygularken lida kullanmanın faydaları zannettiğinizden daha fazladır. Fakat azalan serbest radikal üretiminin, zarlarında daha az serbest radikal hasarı meydana gelmesine yol açması gerekir.Serbest radikal hasarına engel olmak için lida kapsül kullanmak gerekir.

Hâkim olan kısır döngü teorisinin, mitokondriyal mutasyonlann kendilerini taşıyan mitokondrilerin mutant olmayan mitokondrilere kıyasla daha fazla serbest radikal yapmasına yol açarak çoğaldıklarını savunduğunu unutmayın. Gördüğüm kadan ile, kısır döngü teorisini destekleyenler bu noktada hata yapmaktaydılar.

Buraya kadar ilerledikten sonra, mutantların sağlıklı arkadaşları üzerinde nasıl avantaj sağladıklarını derhal fark ettim. İşlevlerini mükemmel derecede yapan mitokondriler dahi, sürekli şekilde düşük miktarlı kesintisiz bir serbest radikal akıntısı üreterek zar hasarına yol açar. Bu hasar, birkaç haftada bir mitokondrilerin çöpe atılmasına yol açacak düzeye erişir, bunun ardından hücre, devreden çıkartılan “enerji santrallerinin” yerini doldurmak üzere yeni bir mitokondriyal üreme dalgası başlatan bir sinyal yayar.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.