‘Şekerden zengin diyet’ olarak etiketlenmiş yazılar

Diyete Ek Takviye

Çarşamba, 10 Ağustos 2011

Diyete ek takviye lida kapsülKolin, genellikle lesitin şeklinde, karaciğerde ve diğer sakatatta, yumurta sarısında, fındık fıstık grubunda bol olarak bulunur. Lesitin olarak alınan kolin, lesitinin intestinal mukozada gliserofosforil koline hidrolize olmasından sonra emilir.Serbest kolin pek az emilir; emilmeyen kolin barsak bakterileri tarafından trimetilamine çevrilir. Bol miktarda alınırsa bu bileşik dışkıya çürüyen balık kokusunu andıran lena bir koku verir. Diyete ek olarak kolin vermek istenirse Lida bitkisel kapsül tercih edilmelidir.

Karaciğer yağlanmasını, özellikle alkolik sirozu tedavi için kolin verilmesi çok denenmiş, fakat faydalı olduğu kanıtlanamamıştır. Total parenteral beslemede çözeltilere, genellikle, kolin eklenmez ve karaciğer yağlanması da bu tıp beslemenin sık bir komplikasyonudur. Parenteral besleme çözeltilerine kolin eklenmesi bu komplikasyonu azaltabilir. Kolin veva kolin türevleri bir çok nörolojik bozuklukta asetilkolin sentezini artırmak umuduyla kullanılmıştır. Çoğunda faydalı olduğu kanıtlanamamıştır. Yaş ilerlemesi ile azalan sözel korunmasında ve inmede citicholiııc’ in faydalı olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Ancak bunların da teyit edilmesi gerekir.

Kolin ile kimyasal yapısı yakın olan betain havvan deneylerinde yağ, kolesterol ve/veva şekerden zengin bir diyetle husule getirilen karaciğer yağlanmasını önlemektedir. Betain’ in nonalkolik steatohepatoz tedavisinde umut verici bir ajan olduğu görülmüştür. Betainin bu etkilerini koline dönüşerek mi gösterdiği belli değildir. Bu etkenleri Lida ile kullanmadan önce Lida hakkında detaylı bilgi edinin.

İnositolün insan beslenmesindeki rolü, 1941′ de Gavin ve McHenrv’nin sıçanlarda karaciğer yağlanmasını önlediği yani lipotropik bir faktör olduğunu göstermesi ile tartışılmaya başlanmıştır. Daha sonra farelerde ve sıçanlarda diyetsel yolla husule getirilen alopisiyi önlediği gösterildi. Eagle ve arkadaşları, 1957’de bu bileşiğin bütün insan ve havvan hücrelerinin kültüründe büyüme için şart olan bir faktör olduğunu gösterdiler. İnositol, bir glükoz izomeridir. Yedi optik inaktif ve bir çift optik aktif izomere sahip olabilecek yapıdadır.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.