‘Minimum ölüm riski’ olarak etiketlenmiş yazılar

İnsanlar Neden Zayıflamak İster?

Pazartesi, 22 Kasım 2010

1982 yılında, NHANES 1 Epidemiyolojik İzleme Araştırması’na katılan 13.242 siyah ve beyaz insanın verilerinden başlangıçta rahatsızlıkları olan ve araştırmanın ilk dört yılında hayatını kaybedenlerin verileri çıkartılmış olmasına rağmen sonuçlar değişmemiştir: BMI ile ölüm oranlan arasında U şeklinde bir ilişki bulunmaktadır.

İncelik ve obezlikle ilişkilendirilen yüksek risk tüm grupta gözlemlenmiştir ve sigara kullanımı etkisi bulunmamaktadır. Siyah kadın ve erkekler arasında en düşük ölüm oranı riski 27 BMI değerinde, başka bir deyişle şişmanlarda gözlemlenmiştir. Beyazlarda en düşük ölüm oranları 24-25 BMI değerlerinde gözlemlenmesine rağmen araştırmacılar incelenen tüm gruplarda yaklaşık 9 BMI birimlik geniş bir BMI değer aralığının hafifçe artan risk sınıfına girdiğini (% 20 ya da azı) belirtmişlerdir. Bu da siyahlar için BMI 22-31 ve beyazlar için BMI 20-29 aralığı demek olup Amerikan Nüfusunun % 70’ini içermektedir. Araştırmanın yazarları “her dört cinsiyet ve gruptan oluşan deneysel bulgular Amerika nüfusunu temsil etmektedir ve geniş bir BMI aralığını minimum ölüm riski ile tutarlı göstermektedir. Optimal BMI değerinin hiçbir grup için en alt değer ucunda olmadığı görülmüştür” sonucuna varmışlardır.

NIH sponsorluğundaki bu araştırmanın bulgularının aşikar olması ve 1998 yılında NIH tarafından yayınlanan optimum ömür ve sağlık için 18,5-24,9 BMI değeri öneren mevcut Amerikan Hükümeti’nin boy-kilo kılavuzlarını sorgulaması ironiktir. NIH’in kendi verileri en azından bu aralığın bir bölümünün -beyazlar için 18,5 ila 20 ve siyahlar için 18,5 ila 22- uzun ömür ve sağlık açısından şişman ya da ılımlı obez olmaktan çok daha kötü bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Kilolu olmak ile ölüm oranları arasında bir ilişki olup olmaması insanların neden zayıflamak istediklerini yansıtmaz. Zayıflamak isteyen tanıdıklarımdan hiç biri daha uzun yaşamayı sağlıyormuş diye zayıflamadılar sonuçta. Hepsinin amacı güzel görünmek ve kendilerine olan güvenin geri gelmesi idi. Lida zayıflama yosun kapsülü kullanarak bunu kolayca başardılar. Şimdi onlar da tanıdıklarına Lida zayıflama ilacı kullanmalarını öneriyorlar. Aynı şekilde Lida forumlarında insanlar neden Lida’yı tercih ettiklerini ve ne kadar memnun kaldıklarını anlatmaktalar.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.