‘Lida kullanıcıları’ olarak etiketlenmiş yazılar

Lida Kullanıcılarından Özel Sırlar

Salı, 07 Eylül 2010

Lida kullananlar eğer hastalara yeterince izlemeden, erken dönemde madde kullanırken tanı konulursa yanılma ihtimali vardır. Çünkü birçok maddenin kullanılırken oluşan etkisi şizofreni, mani ve yeme bozukluğu tanıları ile örtüşür. Halbuki bu belirtiler ayıklık döneminde görülmeyecektir.

Diğer bir zorluk da tedavi planı yapılırken yaşanmaktadır. İlaç tedavisi gerekli olduğunda kullanılacak ilaçların vücuttan tam olarak arındırılmamış olan kötüye kullanılan maddelerle etkileşimidir. Bu nedenle kullanılan maddelerin vücuttan atılım sürelerine dikkat etmek gerekir. Özellikle esrar için bu sürenin yaklaşık üç ay olduğu unutulmamalıdır.

Lida zayıflama kapsülü bu hastaların tedavisinde birlikte bulunan hastalıklardan yaşamsal önemi olana öncelik vermek gerekir. Ancak tedavi sürecinde verilen yanıta göre değişen önemde önceliği belirleyerek aynı zamanda her iki hastalığı birlikte tedavi etmek gerekir. Seçilecek uygun ilaç tedavileri ile paralel olarak ruhsal hastalıklar için özel psikoterapiler ve diğer bağımlılık tedavisi yöntemleri etkin bir şekilde birlikte uygulanabilir.

Lida tablet bağımlılık çok yaygın bir hastalıktır ve bunun nedeni olarak tek bir şey gösterilemez. Hastalığı oluşturan sebepler, bu hastalığa yakalanan insan sayısı kadar çeşitlilik gösterir. Bazen günlük hayatımız içerisinde herhangi bir yerde, örneğin yolda yürürken sarhoş olmuş ya da uyuşturucu çekmiş birilerini görürüz. Hemen, “Bu benim ya da yakınlarımın başına hiçbir zaman gelmez.” diye düşünürüz. Ama aradan çok geçmeden tanıdığımız birinin bağımlılıkla savaştığı gerçeği ile sarsılırız.

Lida ile Bitkisel Zayıflama Yöntemleri

Cumartesi, 28 Ağustos 2010

Lida hapı tarih boyunca insanlar yaşamlarını tehdit eden sağlık sorunlarına karşı mücadele ettiler. Akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse kendisini hasta edecek bir durumla karşı karşıya kalmak istemez. Ancak bu durumun da bir istisnası vardır. Bunun “bağımlılık hastalığı” olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tüm hastalıklarda hastalar iyileşmek ister ve hastalık yapan etmenden uzak durmaya çalışırlar. Halbuki bağımlılık için durum böyle değildir. Her türlü kayıplarına rağmen bağımlıların sadece yüzde 10’luk küçük bir bölümü dışarıdan bir zorlama gelmeden, kendiliklerinden tedavi olmak isterler. Diğerleri ise kafalarını kuma gömmeyi ve hastalıklarını küçümsemeyi ya da inkar etmeyi tercih ederler.

Lida diyet kapsülü çoğu zaman bu hatalı davranışa bağımlıların birinci derece yakınları da eşlik eder ve hastalığı görmezden gelirler. Bu duruma kültürel etmenler ve toplumsal tutumlar neden olabileceği gibi hasta yakınlarının kendi alkol veya uyuşturucu kullanımları veya kişilik özellikleri de neden olabilir. Bağımlılık genetik yükü yüksek olan bir hastalık olduğu için hasta yakınlarında görülme olasılığı yüksektir.

Lida kullananlar özellikle son yıllarda tıp biliminde sağlanan hızlı ilerlemeler sayesinde başta geçmiş dönemlerin en önemli toplum sağlığı problemi olan enfeksiyon hastalıkları olmak üzere birçok hastalıkta yüz güldüren tedavi olanaklarını sağlanmıştır. Tabii ki hastanın tedavi olmayı istemesi ön şarttır. Ancak çağımızın en önemli sağlık problemlerinin başında gelen bağımlılıkta, ekseriyetle hastalar tedavi olmayı istememektedir. Bu durum, bağımlı sayısının yıllar içerisinde artmasına neden olmaktadır.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.