‘Kitab ı Mukaddes’ olarak etiketlenmiş yazılar

Hormonlu Yiyecekler ve Sağlıklı Zayıflama

Cuma, 01 Ekim 2010

Zamanını Allah’tan başka kimsenin bilmediği kıyametin alametlerinden biri de ‘Deccal’ ile ‘Ye’cüc ve Me’cüc’ olduğuna göre acaba genetik değişikliğinin bu kavramlarla izahı mümkün olabilir mi?

Mümkün olup olmaması konusunda kesin bir yargıya sahip olmamakla birlikte, gelişmeler bir bağ kurmayı kolaylaştırıyor. Ye’cüc ve Me’cüc e Batılılar ‘Yağuğ ve Mağuğ’ demiş ve şeytanın zürriyeti olduğuna inanmışlar. Bazı kimseler, yeryüzündeki insanların onda dokuzunun Ye’cüc ve Me’cüc olduğunu söylemekteler. GDO’lu besinlerle beslenen insanların böyle olabileceği şüphe uyandırmakta. Her besin maddesinin GDO’lu biçimi piyasada bulunmaktadır ancak tamamen doğal okyanus yosunlarından elde edilen Lida kesinlikle GDO’suz yosunlardan elde edilir. İslâm inancına göre ise Ye’cüc ve Me’cüc, kıyametin kopacağına işaret sayılan büyük alâmetlerdendir. Ye’cüc ve Me’cüc vardır ve bunların kıyamet kopmadan önce ortaya çıkıp, çekirgeler gibi birçok yerleri yakıp yıkacakları kesindir. Bunların kilolu olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi yoktur ama kilolu olabilirler. Siz de onlardan biri olmak istemiyorsanız Lida zayıflama kapsülü kullanarak bunu başarabilirsiniz.

Bu Ye’cüc ve Me’cüc, Kitab-ı Mukaddes’te ‘Gog ve Ma-KoK’ olarak geçiyor. Tüm dinler için geçerli olan bu Ye’cüc ve Me’cüc, acaba kalıtım mühendisliğinin mutasyonu sonucu ortaya çıkabilecek bir canlı olabilir mi? Yaptıkları karma üretimle koyun gibi büyüyüp, tavşan gibi yavrulayan ve insan gibi düşünen bir varlık ortaya çıkar da tıpkı rivayetlerdeki gibi önüne gelen her şeyi yiyip bitiren bir canlı olabilir mi? GDO ve Ye’cüc ve Me’cüc’ başlıklı bir tez, üzerinde düşünmeye ve çalışmaya değmez mi? GDO’lu ürünlerin neden olduğu aşırı kilo alma sorununa Lida ile son verebilirsiniz.

Deccal ise aldatıcı ve yalancı özelliği ile çok eski batıl dinlerde de varlığı kabul edilmiş olup ilk olarak Zerdüşt dininde görülmüştür; Kur’ân-ı Kerim’de Deccal’den bahsedilmez. Ancak sahih hadis kitaplarında Deccal’le ilgili pek çok rivayet vardır. Hz. Peygamber (s.a.v.) “Şüphesiz on alâmet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır” buyurur. Bunlardan biri de Deccâl’dir.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.