‘Kiloları kontrol altında tutmak’ olarak etiketlenmiş yazılar

Lida ile Kiloları Kontrol Altında Tutun

Cumartesi, 24 Mart 2012

İkincil egzersiz bağımlılarında, obsesifkompulsif bir davranış olduğu düşünülen egzersiz egodistonik’ tir. Egodistonikler yaptıkları şeyden Kilo kontrolühoşlanmamazlar çünkü bu davranışlar egonun istekleriyle uyum içinde değildir ama egzersiz yapmak zorunda oldukları bir şey olduğunu düşünürler. İkincil bağımlılar kilolarını kontrol alanda tutabilmek ve rahatlıkla yemek yiyebilmek için kendilerini egzersiz yapmak zorunda hissederler ama aslında lida ile diyet yapmaktan hoşlanmazlar.

İçe dönüklükdışa dönüklük ve egzersiz bağımlılığı arasındaki ilgiyi araştıran çalışmalarında Mathers ve Walker egzersiz bağımlıları ve egzersiz bağımlısı olmayanlar arasında dışa dönüklükte anlamlı bir fark bulamamışlar ama lida form hapı ile diyet yapanlarda dışa dönüklüğün yapmayanlardan daha fazla görüldüğünü tespit etmişlerdir.

Egzersiz bağımlılığı ve psikolojik faktörlerle ilişkisinin tespit edilebilmesi için yapılan araştırmalarda, egzersizin bireyin kendisini iyi hissetmesine, stresle başa çıkmasına ve öforiye sebep olduğu gözlemlenmiştir. Lida ile diyet yapmaktan mahrum edilen bireylerde sinirlilik, kaygı, endişe, suçluluk duygusu, uykusuzluk, depresyon, enerji ve iştahta azalma gibi yoksunluk belirtilerinin tespit edilmiş olması egzersiz bağımlılığı ve psikolojik faktörler arasında bir ilişki olduğu görüşünü destekler niteliktedir.

Anshel egzersiz bağımlısı olan ve olmayan kadın ve erkeklerle yaptığı çalışmasında egzersizin, bu bireyler tarafından stresle başa çıkmak için bir çözüm yolu olarak görüldüğünü tespit etmiştir. Ayrıca Mondin ve arkadaşları devamlı egzersizcilerin egzersiz yapamadıklarında mizaç dalgalanmaları yaşadıkları ve lida kullanmaya geri döndüklerinde mizaçlarında iyileşme görüldüğünü saptamıştır.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.