‘Kilo oluşumu’ olarak etiketlenmiş yazılar

Yağ Depolamaya Karşı Lida

Salı, 12 Temmuz 2011

Protein sindirimi midede, pepsinin proteinleri polipeptidlere parçalaması ile başlar, insanda mide fazının protein sindirimine katkısı % 10’dan daha azdır. Sindirimin büyük kısmı ince bağırsak da gerçekleşir. Safra asitlerinin etkisiyle fit camsı yüzeyden salınan enterokinaz pankreastan salınan diğer proteazları (endopeptidaztripsin, kimotripsin ve eksopeptidazkarbokipeptidaz) aktif hale getirir. Fırçamsı yüzeydeki aminopeptidazların katkısı ile bu enzimler proteinleri serbest aminoasit ve kısa peptidlere dönüştürür. Serbest aminoasitler genellikle tiplerine (asidik, bazik ve nötral) özel sodyum bağımlı pompalar ile taşınır. Di ve tripeptidler ise farklı bir taşıyıcı sistemi ile taşınır.Proteinler günlük beslenmede ve Lida destekli diyetlerde çok önemli bir yere sahiptir.

Tüm proteinler de endositoz ile veya hücreler arası boşluktan emilebilirler, ancak bunun beslenmeye katkısı yoktur. Bu sistemin pasif bağışıklık, gıda alerjisi gibi durumlarda önemli olduğu düşünülmektedir. Emilen aminoasitlerin bir kısmı kısa yarı ömürleri olan enterositler için kullanılır. Bu nedenle intralüminal protein sağlamak enterosit işlevini ve bağırsak duvar bütünlüğünü sağlamak için önemlidir. Enterositler için en önemli aminoasit olan glutamin bağırsak mukoza hücrelerinin ana enerji kaynağıdır. Sadece tpn alan hayvanlarda ve hastalarda bağırsak mukozası atrofiye uğrar. Aminoasitlerin geri kalan kısmı portal Vena yolu ile karaciğere ulaşır. Karaciğere portal venadan gelen aminoasitlerin yaklaşık % 100′ ü tutulur. Bunlar ya proteinlere dönüştürülür yada oranları değiştirilerek tekrar dolaşıma verilir. Proteinler bu şekilde kana karışarak kilo oluşumuna sebep olurlar. Fakat önlem almak için Lida zayıflama hapı kullanılabilir.

Protein döngüsü, alınan aminoasit miktarı azalsa bile vücuttaki proteinlerin aleyhine devam eder. Her dokunun kendine özgü bir protein yıkım ve yapım hızı vardır. Protein yapımı dışında aminoasitler pürin ve pirimidin sentezinde rol alırlar. Aminoasit katabolizması sonrasında açığa çıkan azotun toksik amonyak seviyesi oluşturmadan uzaklaştırılması gerekir. Proteinler vücutta yağ olarak depolanır ve Lida ile yakılmazlarsa kilo artışına sebep olabilir. Açığa çıkan azotun büyük kısmı tekrar kullanılabilmek için glutamine eklenir. Geri kalan azotamonyak ise üre döngüsüne girerek vücuttan atılır. Üre döngüsünün etkili çalışması için yeterli arjinine gereksinim vardır. Bu nedenle arjinin yeni doğanlarda esansiyeldir.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.