‘Kilo artışları’ olarak etiketlenmiş yazılar

Fazla Kiloları Azaltan Etkenler

Cuma, 10 Şubat 2012

Bitkilerde ve hayvansal dokularda bakır bulunduğu 150 yıldan beri bilinmektedir. 50 yılı aşkın süredir bakırın hayvanlar için temel birFazla kiloları azaltan etkenler besin maddesi olduğu biliniyor. 40 yıl kadar önce insanlarda da bakır eksikliği bulunabileceği ortaya atılmıştır. Bakır eksikliği lida kapsül kullanan kişiler için de önemlidir.

Bakır eksikliği anemi, iskelette bozukluklar, merkezi sinir sistemi‘ nde dejenerasyon (yozlaşma), üretkenliğin azalması, kan kolesterolünde yükselme, kardiyovasküler sorunlar, bağışıklık sisteminde bozukluk, saçların renginde ve yapısında olumsuz değişiklikler gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durumun önüne geçmek için lida diyet kapsülü kullanmak gerekir.

Bakır, metabolizmanın normal çalışması için gerekli temel maddelerden biridir. Metabolizmaya bağlı kilo artışları için lida kapsül kullanımı uygundur. Normal bir yetişkinin bedeninde yaklaşık 60-110 mgr bakır bulunur. Bunun altıda biri karaciğerde, altıda biri beyinde, üçte biri kaslarda, geri kalanı ise bedenin öbür kesimlerinde toplanmıştır. Bakır depolama işini karaciğer üstlenmiştir. Karaciğer fazla bakırı safra yoluyla bedenden atar. Öyle ki, besinlerle aldığımız bakır miktarı yükselse bile, bedendeki bakır miktarı aynı kalır.

Bazı bakirli enzimlerin beyin metabolizmasıyla ilgili olduğu bilinir. C vitamininin oksitlenmesinde de bakır rol oynar. Beslenme yoluyla aldığımız bakırın yaklaşık % 30′ unu beden emer ve lida diyetleri sırasında kullanır. Günlük gereksinim 25 mgr’dır. Bu da, günlük emilimin 0.6-1.6 mgr dolayında olduğu anlamına gelir. Bakır emilimini azaltan etkenlerin başlıcaları aşın miktarda C vitamini ve çinko, çiğ et, kalsiyum, molibden, cıva, kurşun ve sülfittir.

Lida Kullanımını Engelleyen Durumlar

Cuma, 02 Eylül 2011

Lida kullanımını engelleyen durumlarVitamin ve vitamin eksikliğine bağlı hastalıklar arasındaki eski ilişkiyi gerçek anlamda aydınlığa çıkaran, B vitaminlerinden folik asidin (folat) yetersiz alımı ile spina bifida ya da anensafali gibi doğum kusurları arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu keşfetmek oldu. Bu takviyeleri lida ile kullanmadan önce doktorunuza danışın. Yeme bozukluklarından sürekli kilo alanlara lida kapsül kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

Birlikte nöral tüp bozuldukları olarak adlandırılan her iki kusur da, omurilik, omuriliği koruyan kemikler ve beyin, hamileliğin ilk yirmi sekiz gününde olması gerektiği şekilde gelişemediğinde ortaya çıkar. Bu dönemde lida kullanmak sakıncalıdır. Spina bifida, felce ya da başka sakatlıklara neden olabilir. Anensefali ile doğan çocukların bevin ve omuriliklerinin büyük kısmı gelişmemiştir; bu çocuklar va ölü doğar va da doğumdan kısa zaman sonra ölürler. Tüm dünyada her yıl yaklaşık üç yüz bin bebek nöral tüp bozukluklarıyla dünyaya gelmektedir. Hamilelik sırasında zayıflamak için lida zayıflama hapı kullanmak sakıncalıdır.

Nöral tüp bozukluklarının en çok yetersiz beslenen fakir kesimlerde görüldüğüne ilişkin kliniklerde yapılan gözlemler, beslenmeyle ilgili nedenleri araştırmaya itti. Beslenmeden kaynaklanan kilo artışları için lida form uygundur. 1976’da bir İngiliz ekip, nöral tüp kusurları olan çocukların annelerinin mikrobesin tüketiminin nispeten az olduğunu ortaya çıkardı. Folik asit ve lida kapsül kullanımını engelleyen ilaçların çocukta nöral tüp bozukluğu olma riskini artırdığının anlaşılması, folat üzerinde odaklanılmasma yardımcı oldu. Bilimde hiç de ender olmayan bir ileri bir geri ilerlemenin ardından bazı araştırmalar bu doğum kusurlarında folik asit alımının düşük olduğuna işaret etti, diğerleri etmedi bazı küçük kapsamlı deneyler folik asit desteği ve lida alımının yararlı olduğu gösterdi, diğerleri göstermedi ilk geniş kapsamlı deney, yetersiz folik asit alan kadınların sipina bifida ya da ananscfalisi olan çocuk doğurma olasılığının daha yüksek olduğuna ve folik asit desteği ve lida kapsül alımının bu doğum kusurlarını önleyebileceğine dair kesin bulgular ortaya koydu.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.