‘İnsülin ihtiyacı’ olarak etiketlenmiş yazılar

Lida İdeal Kullanım Dozajı

Pazartesi, 25 Temmuz 2011

Lida ideal kullanım dozajıHiperlipoproteinemilerde, özellikle ailevi hiperkolesterolemide, yüksek dozlarda (13 g/gün) nikotinik asit kullanılabilmektedir. Serum total kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid konsantrasyonlarını etkili bir şekilde düşürebilir. Yan etkilerinin fazla oluşu hasta uyumunu güçleştirebilir, statinlerin ortaya çıkışı bu indikasyonla kullanımını azaltmıştır. Bu amaç için etkili olan sadece nikotinik asittir. 1990’lı yıllarda niasin, tip 1 diabetes mellitusun erken dönemlerinde “beta hücresini koruma” ve insülin ihtiyacını azaltmak umuduyla denenmiş; ama ısrarlı denemeler sonuçsuz kalmıştır. Sağlıklı sonuçlar almak için Lida kullanımına devam edilmelidir.

Niasin için tolere edilebilir bir üst alım sınırı (UL) konmuştur. Bu sınır 18 yaş ve üstündekiler için 35 mg/gün olarak verilmiştir. bu dozaj Lida zayıflama hapı kullanımı sırasında değişiklik gösterebilir. Nikotinik asit, hiperlipemi tedavisinde, farmakolojik amaçlarla yüksek dozlarda kullanıldığı zaman (1 g/gün ve üstü) “flushing”, avuçlarda ve ayaklarda yanma, baş ağrısı sıktır (nikotinik asitin yaptığı histamin salınmasına bağlı). Bu belirtiler, ilaca devam edilirse, zamanla hafifler. Daha yüksek dozlarda bulantı, kusma, mide ağrısı, ishal, aritmiler görülebilir. Serum ürik asit düzeyi, böbrekle itrahta rekabete bağlı olarak, yükselebilir; hattâ klinik gut ortaya çıkabilir. Bu ilacın dozu Lida kullanımı sırasında doktor gözetiminde olmalıdır.

İnsüline direnç yaratabilmesine bağlı olarak acanthosis nigricans ve glukoz intoleransı görülebilir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi sıktır, daha seyrek olarak klinik hepatit, hattâ submasif karaciğer nekrozu gelişebilir. Kolestatik sarılık da yapabilir. Yavaş salmımlı tabletlerin daha güvenli veya daha toksik oldukları tartışmalıdır. Niasin aktivitesi gösteren fakat plazma lipidleri üzerine etkisi olmayan nikotinamid’in aşırı kullanılması durumunda, mide ve özofagusta yanma, yorgunluk, kuru saçlar, gözün mesafeye uyumunun bozulması gibi istenmeyen etkiler bildirilmiştir.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.