‘Doymamış yağ’ olarak etiketlenmiş yazılar

Fazla Yağları Eritmek İçin Lida Kapsül

Pazartesi, 18 Temmuz 2011

Yağ ve yağdaki benzeri maddeler, literatürlerde genellikle “lipit” olarak isimlendirilir. Lipitlerin kesin olarak tanımlanmaları güçtür. Lipitler, yağları ve fiziksel özellikleriyle yağlara benzeyen organik maddeleri içine alan bir gruptur.Bu yağlar zamanla kilo almanıza sebep olabilir. Fakat Lida ile önlem almak elinizde. Geniş anlamda lipitler, bitkisel ve hayvansal dokuların yağ eritenleri diye bilinen çözücülerden biri veya birkaçı ile ekstrakte edilebilen kısımlarıdır. Lipitleri oluşturan maddeler, kimyasal olarak oldukça değişik yapıda olmalarına rağmen, birçok özellikleri birbirine benzemektedir. Yağlar, suda çözünmemelerine karşılık eter, benzol ve kloroform gibi organik maddelerle çözünürler. Yağlar, çok geniş ve karmaşık bir grup olan lipitlerin büyük kısmını oluştururlar. Yağın % 95-99’unu trigliseridler, % 1 5’ini de mono ve digliseridler, fosfatidler, serbest yağ asitleri, steroller, yağda çözünen vitaminler ve diğer maddeler oluştururlar.

Yağlar, çift karbon sayılı (424) doymuş ve doymamış yağ asitlerinin gliserin triesterleridir. Gliserin ve serbest yağ asitlerine kolayca parçalanabilir bir özelliktedir. Bütün yenebilen yağlar aynı iskelete sahiptirler. Farklı yağlardaki r1, r2, r3 köklerindeki karbon sayısı, çift bağ miktar farklı olabilir. Yalnız c, h ve o’den yapılmışlardır. Yağlar suda çözünmediği halde pek çok organik çözücüde çözünürler. Sudan daha düşük yoğunluğa sahiptirler. Bu yağlar suda ve vücutta çözünmezler. Vücutta çözünmeyen bu yağlar Lida yardımı ile kilo olmadan yok edilebilir.

Doymuş yağ asitleri dallanmamış karbon zinciri içerirler. Dallanmış zincirli yağ asitleri gıda olarak kullanılan yağlarda son derece az bulunur (örneğin: koyun eti ve tereyağında % 1 kadar). 10 karbondan daha az karbonlu yağ asitleri sıvı, daha fazla karbonlular katıdır. Hidrofobik karakterli çözücülerde, hidrofobiklik ve sıcaklık yükseldikçe çözünebilirlikleri artar, oysa hidrofilik çözücülerde yağ asidi zinciri uzadıkça çözünebilirlik azalır. Metabolizmada az güçlükle oksitlenip parçalanmasına karşın, oda sıcaklığında oksidasyona dirençlidirler. 4 karbonlu yağ asitlerinden itibaren çift karbon sayılıların hepsi serbest veya birleşmemiş olarak doğada, gliserid halinde yağlarda, monoester olarak mumlarda bulunurlar. Örneğin; palmitik asit (c16) tüm bitkisel ve hayvansal yağlarda daha az, stearik asit (c!8) daha çok oranda dağılmıştır, hayvansal yağda daha çoktur. Hayvansal yağlar diğer yağ tiplerine göre daha fazla kilo artışına sebep olur. Eğer hayvansal yağları çok fazla tüketiyorsanız Lida bitkisel kapsül ile bu yağlardan kurtulmanız mümkün.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.