‘Anoreksiya nervoza’ olarak etiketlenmiş yazılar

Girelin Hormonu ve Sağlığımıza Etkisi

Salı, 23 Kasım 2010

İlginçtir ki bazı insanlar girelinleri daha yüksek seviyede olduğunda daha iyi hissedebilir. Aşırı yeme bozukluğu olan insanlarda girelin seviyeleri ortalama insanlara göre daha düşük olmasına rağmen, anoreksiya nervozası olan insanlarda girelin seviyeleri çok daha yüksektir. Aşırı yiyenler girelinin artık acıktırmadığı noktanın ötesinde de sürekli olarak çok yedikten sonra girelin üretimleri darbe alabilir diğer hormonlarda olduğu gibi hormonal geri besleme sistemleri artık çalışmaz. Lida kullanımının girelin seviyelerini etkilemediğini de belirtmeden geçmek istemedim.

Diğer taraftan, hayvanlarla yapılan çalışmalar girelindeki artışların bazı insanların kronik stresin yol açtığı depresyonun üstesinden gelmesinde yararlı olabileceğini önemli olduğuna gelince. Yağlar ve yağlı gıdalardan geç enerji elde edilmesi ve bu gıdaların zor sindirilmesi özelliği sizi tekrar tüketime yöneltir. Zira bir önceki yağlı gıdadan kısa sürede enerji elde edemeyince, vücut enerji ihtiyacını acıkmak şeklinde gösterir. Bu nedenle yağlı gıda tüketimine alışanlarımız, sürekli olarak bu alışkanlığında ısrar eder. Anlayacağınız üzere vücudumuzun ürettiği hiçbir madde gereksiz değildir.ncak tabii ki de bunların fazlalığı ya da eksikliği sağlığı kötü yönde etkileyebilir. zayıflamak için Lida kullananların hormonel dengesi hakkında endişelenmesine gerek yoktur. Zira Lida zayıflarken sağlığınızı riske sokmaz.

İstediklerinden değil, mecburi olarak yeterli enerji üretimine ulaşmak istemekte, buna karşılık bir türlü bu isteklerini yerine getirememektedirler. Zira sürekli olarak tükettikleri yağ ve yağlı gıdalardan enerji açığa çıkması uzun sürelere ihtiyaç göstermektedir. Eksik olan bu enerji ihtiyacını giderebilmek içinse birey tekrar yağlı gıda tüketmeye yönelmektedir. Üstelik bu tür yağlı gıda tüketimlerinde bireyi bekleyen bir diğer gizli tehlike de bir önceki yağlı gıda tüketiminden kısa sürede enerji açığa çıkmadığı için, bireyin,vücudunda uzun süre sonra açığa çıkacak bu enerjiyi de atabilecek fırsatı bulamaz. Bu enerjiyi atacağı zamanı kestiremez.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.