Lida ile Kiloya Önlem Almak

Fiziksel aktivitelerinin çok az ya da hiç olmamasına bağlı olarak şizofreni hastalarının karşı karşıya kaldığı riskler obezite ve buna bağlı Lida ile kiloya önlemkardiyovasküler rahatsızlıklardır. Bilindiği gibi obezite ve aşırı kilo alma, şeker hastalığı ve koroner kalp hastalığı gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bu sebeple lida kapsül ile önlem almak gerekir.

Toplumun geneline göre daha yüksek ölüm riski taşıdıkları bilinen şizofreni hastaları için obezitenin yol açtığı bu hastalıklar büyük bir sorun oluşturmaktadır. Obezitenin sebep olduğu hastalıklara lida form kapsülü ile önlem almak gerekir. Şizofreni hastalarının fiziksel sağlık problemlerinin ekonomik sonuçları da göz ardı edilmeyecek kadar büyüktür. Bu oranı düşürmek için lida kapsül kullanımı uygundur.

Örneğin, 2002′ de Amerika’ da diyabet hastalıklarının masrafı 132 milyar dolar olarak tahmin edilmiştir. Genel nüfusta bu hastalıkların tedavisinin ekonomik yükünün fazla olduğu zaten bilinmektedir. Bir de bu hastalıklar şizofreni ile birlikte ortaya çıktığında, yıllık tedavi masrafı sadece şizofreni tedavisine harcanandan bile çok daha yüksek olmaktadır.

Obezite riski, önemli oranda kilo alınmasına sebep olan antipsikotik ilaçların yan etkileri sebebiyle daha da şiddetlenmektedir.  Bu ilaçlar lida kapsül ile beraber kullanmayınız. Araştırmalar, antipsikotik ilaç tedavisi gören hastaların % 40-% 80’inin ideal kilolarında % 20 ya da daha fazla bir artış yaşadıklarını öne sürmektedir.

Kilo almanın, ilaç tedavisine devamlılığın azalmasında etkili olduğu, bu durumun da hastalığın şiddeti üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kilo alma sebebiyle, fonksiyon azalması, sosyal damgalanma ve ayrımcılık sebebiyle şizofreni hastalarının yaşam kalitelerinin bozulduğu da görülmektedir.

Etiketler: , , ,

Yorum Yapın


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.