Kendiniz için Bunu Yapın

Düşük karbonhidrat diyeti yıllardır standart diyetlerden bin olarak uygulanmadı. Bu bana çok tuhaf geliyor.

Romatizması olan hastasını tedavi etmek için kullanacağı ilaca örneğin prednizona karar vermek zorunda olan doktorun kafasında bir çelişki olabilir. Çünkü bu doktor Lida hapının hastasının romatizmasına iyi geleceğini, ama aynı zamanda zararlı yan etkilerinin de olacağını bilmektedir. Bunun tuhaf bir yanı yok. Böyle bir durumda seçim yapmak zordur.

Düşük karbonhidrat diyeti ise çok farklı. Burada seçim yapmayı gerektirecek, kafa karıştıracak hır durum yok. çünkü bııı diyetin zararlı etkileri yok. O halde bu diyeti uygulama konusundaki gönülsüzlük nasıl açıklanabilir ki? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bunun nedeni karbonhidratlı ürün satışlarından büyük çıkar sağlayan ış dünyasının beslenme araştırmalarım etki altında bırakması olabilir.

Yüksek karbonhidrat diyetinin hâkim olduğu son on yılda insanlar inceldiler; üstelik klinik obesıte vakalarında %32 artış görüldü. Bence bu alanda yeni görüşlere her zaman yer var ve sizin de diyetin yayılmasına yardımcı olacağınıza inanıyorum.

KENDİNİZ İÇİN BUNU YAPIN

Düşük karbonhidrat diyeti yıllardır standart diyetlerden bin olarak uygulanmadı. Bu bana çok tuhaf geliyor.

Romatizması olan hastasını tedavi etmek için kullanacağı ilaca -örneğin prednizona- karar \ ermek zorunda olan doktorun ka-fasında bir çelişki olabilir. Çünkü bu doktor ilacım hastasının ro-matizmasına iyi geleceğini, ama aynı zamanda zararlı yan etkile-rinin de olacağını bilmektedir. Bunun tuhaf bir yanı yok. Böyle bir durumda seçim yapmak zordur.

Düşük karbonhidrat diyeti ise çok farklı. Burada seçim yapmayı gerektirecek, kafa karıştıracak hır durum yok. çünkü bııı diyetin zararlı etkileri yok. O halde bu diyeti uygulama konusundaki gönülsüzlük nasıl açıklanabilir ki? Bu sorunun cevabını bil-miyorum. Bunun nedeni karbonhidratlı ürün satışlarından büyük çıkar sağlayan ış dünyasının beslenme araştırmalarım etki altında bırakması olabilir. Ole \andan Almanlar bu diyete “zcilgeısl”. yani ..ığuı ruhu’1 adını venyorlaı

1<>3

Yüksek karbonhidrat diyetinin hâkim olduğu son on yılda in-sanlar incelıuediler; üstelik klinik obesıte vakalarında %32 artış görüldü. Bence bu alanda yeni görüşlere her zaman yer var ve sizin de diyetin yayılmasına yardımcı olacağınıza inanıyorum.

Etiketler: , , ,

Yorum Yapın


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.