Mart 2012 için Arşiv

Zayıflamada En Basit Kural

Pazar, 25 Mart 2012

zayıflamada en basit kuralZayıflamak aslında kişinin öncelikle beyninde biter. Beyni ne hükmettiyse kişi onu uygular. Öncelikle nasıl bir yol izlerse kilo verebileceğini düşünür. Benim için hangi uygulama uygunsa onu uygulamalıyım da kilo verebiliyim. Öncelikle dengeli beslenmek bu konuda çok önemlidir.

Aynı zamanda normal bir diyet uygulaması ile kilo vermek zor olduğundan lida kapsüllerini uygulamalarını öneriyoruz. Çünkü lida form hapını kullanırken asla ve asla halsizlik ve bitkinlik hissetmeyeceksiniz. Lida kullanımdaki asıl amaç budur aslında, her zaman dirençli olmanızı sağlayacaktır.

Ruhsal özellik…kendinden sorumlu olmayılan var oluşun zıt kutuplan arasında ilerledikçe üretilen enerjiyi içine çeker ve söz konusu çakrayı denge durumuna getirir. Her çakrayı sırası ile ele alacak olursak, durum şu şekildedir: kök çakrada güvenceye ulaşmak amacıyla “güvensizlik” ve “kısıtlama” arasında hareket eder.

Sağlıklı zayıflamanın kalıcılığı için lida hapı kullanılmalıdır. Sakral çakrada karşılıklı bağımlılık için “bağımlılık” ve “bağımsızlık” arasında hareket eder. Güneş sinir ağı’nda özdeğeri bulmak için “bencil olmama” ve “bencil olma” arasında hareket eder. Kalp çakrasında özsevgiyi bulmak için “kendine zarar verme” ve “katı yüreklilik” arasında hareket eder. Boğaz çakrasında yaratıcı ifade için “ilgisizlik” ile “inatçılık” arasında hareket eder.

Kundalini enerjisi üçüncü göze dokunduğunda, benliğin nihaî kurban edilişi yoluyla yaratıcı ile bir olma durumuna erişebilmek için “madde” ve “ruh” arasında hareket etmektedir. Bu yüzden kitap boyunca kendini bulmanın gerekliliğini vurgulamış olmakla birlikte, şimdi bunun asıl amacının onu daha sonra daha yüce bir sebep uğruna kurban etmek olduğunu öne sürüyorum.

Lida ile Kiloları Kontrol Altında Tutun

Cumartesi, 24 Mart 2012

İkincil egzersiz bağımlılarında, obsesifkompulsif bir davranış olduğu düşünülen egzersiz egodistonik’ tir. Egodistonikler yaptıkları şeyden Kilo kontrolühoşlanmamazlar çünkü bu davranışlar egonun istekleriyle uyum içinde değildir ama egzersiz yapmak zorunda oldukları bir şey olduğunu düşünürler. İkincil bağımlılar kilolarını kontrol alanda tutabilmek ve rahatlıkla yemek yiyebilmek için kendilerini egzersiz yapmak zorunda hissederler ama aslında lida ile diyet yapmaktan hoşlanmazlar.

İçe dönüklükdışa dönüklük ve egzersiz bağımlılığı arasındaki ilgiyi araştıran çalışmalarında Mathers ve Walker egzersiz bağımlıları ve egzersiz bağımlısı olmayanlar arasında dışa dönüklükte anlamlı bir fark bulamamışlar ama lida form hapı ile diyet yapanlarda dışa dönüklüğün yapmayanlardan daha fazla görüldüğünü tespit etmişlerdir.

Egzersiz bağımlılığı ve psikolojik faktörlerle ilişkisinin tespit edilebilmesi için yapılan araştırmalarda, egzersizin bireyin kendisini iyi hissetmesine, stresle başa çıkmasına ve öforiye sebep olduğu gözlemlenmiştir. Lida ile diyet yapmaktan mahrum edilen bireylerde sinirlilik, kaygı, endişe, suçluluk duygusu, uykusuzluk, depresyon, enerji ve iştahta azalma gibi yoksunluk belirtilerinin tespit edilmiş olması egzersiz bağımlılığı ve psikolojik faktörler arasında bir ilişki olduğu görüşünü destekler niteliktedir.

Anshel egzersiz bağımlısı olan ve olmayan kadın ve erkeklerle yaptığı çalışmasında egzersizin, bu bireyler tarafından stresle başa çıkmak için bir çözüm yolu olarak görüldüğünü tespit etmiştir. Ayrıca Mondin ve arkadaşları devamlı egzersizcilerin egzersiz yapamadıklarında mizaç dalgalanmaları yaşadıkları ve lida kullanmaya geri döndüklerinde mizaçlarında iyileşme görüldüğünü saptamıştır.

Lida ile Her Zaman İyi Düşünün

Cuma, 23 Mart 2012

lida kapsülüZayıflamak için ne kadar fazla yöntemler olsada en sağlam yöntem kesinlikle lida form kapsülleridir. Lida form hapları sayesinde istediğiniz fiziğe kısa zaman içerisinde kavuşacaksınız. Diyet uygulamaları ile sağlıklı bir bedene kavuşabileceğinizi düşünmüyor ve hemen lida kullanmanızı öneriyoruz.

Sağlığınızı ve vücudunuzu lida ile koruyun huzura sizlerde kavuşun. Lida haplarını kullanan birçok kişi formuna kavuşarak huzura kavuştuırlar. Kalıcı bir kilo istiyorsanız mutlaka denemelisiniz.

Ancak bu durumun pozitif sonuçlarından biri, ebeveynlerin tartışmayı keserek çocuğu avutmalarıdır. Bu da ileride dikkat çekmenin gerektiği bir durumda hatırlanabilecek bir şeydir. Yine de temel problem, diğer insanların tepkilerinden endişe edilmesi ve kaybetme korkusu ile bağlantılı olarak duyguların ifade edilmesinde güçlük yaşanmasıdır.

Yetişkinlerde astım nöbetlerinin kişinin güçlü olmaya ve duygularını ifade etmek yerine onlarla başa çıkmaya çalıştığı zamanlarda kederin bir sonucu olarak ortaya çıkması az rastlanan bir durum değildir.

Son olarak astım hastaları arasında yeni ve heyecan verici bir girişimde bulunmak ve bunu paylaşmak isterken yaratıcı ifadeleri etraflarında bulunan ve sadece eleştiri yapan, aşağılayan ya da huzursuzluk ifade eden insanlar tarafından bastırılan kişilerden oluşan bir grup da mevcuttur. Bu tür baskılayıcı bir engelleme sakral çakrada yaşanan ve yumurtalık kistleri ya da kısırlık gibi sorunlar olabileceği sonucunu doğuran benzer konuları yansıtmaktadır.

Lida’ nın Zayıflama Üzerindeki Etkileri

Perşembe, 22 Mart 2012

Lida etkileriKatılımcılar egzersiz yaparken mümkün olduğunca dışsal uyaranlardan (müzik dinlemek ya da çevreyi seyretmek gibi) ziyade içsel uyaranlara (nefes alış verişi ya da kasların çalışması gibi) odaklanmalıdır. Egzersiz yaparken lida kapsül kullanmak daha hızlı zayıflamanızı sağlayacaktır. Dışsal uyaranlar uzun süreli katılımlarda yardımcı olsa da, katılımcıların egzersizden zevk almaları için sürece ve yapılan egzersize odaklanmaları daha önemlidir. Eğer egzersize odaklanmakta güçlük çekiyorsanız lida kapsül kullanın.

Egzersizin fiziksel ve zihinsel gelişim üzerinde olumlu etkileri olduğu deneysel çalışmalarla kanıtlanmış bir gerçektir. Ne tür egzersiz, hangi sıklık, şiddet ve sürede yapılırsa maksimal yarar sağlar, kesin olarak söylenemese de, egzersizin depresyonu, kaygıyı, premenstrüel sendromları azalttığı, stresle başa çıkmaya yardım ettiği, beden algısı, ruh hali ve özgüven üzerinde olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Ağır egzersizlere gerek kalmadan zayıflamak için lida zayıflama hapı kullanabilirsiniz.

Egzersizin fiziksel yararları arasında koroner kalp hastalıkları riskini azaltması, kilo kontrolü, esnekliğin, kas kuvvetinin ve dayanıklılığımı geliştirilmesiyle daha uzun süre etkin çalışmanın sağlanması, sırt ve bel problemlerinin azaltılması sayılabilir. Amacınız kilo kontrolü ise lida kapsül desteği almalısınız.

Bununla birlikte son zamanlarda bilim adamları arasmda fiziksel aktivitenin sayısız olumlu yararları yanında olumsuz bazı sonuçları olabileceği konusunda resmi olmayan bir fikir birliği oluşmuştur. Egzersizin negatif etkilerinin neler olabileceği konusunda yapılan çalışmalar özellikle egzersizin aşırı bir şekilde yapılması sonucunda bağımlılık haline gelmesi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Motivasyonu Artıracak Kapsül

Çarşamba, 21 Mart 2012

motivasyonu artırmaZayıf konsantrasyon, zayıf hafıza ve kararsızlıktır. Yüksek sese, parlak ışıklara, kokulara vb. karşı giderek artan hassasiyettir. Depresyon, fobiler ve endişe ve planlı davranış teorisi, kararlaştırılmış davranış teorisini, niyetlerin özellikle kişilerin belirli davranış üzerinde kontrollerinin yetersiz olduğu zamanlarda davranışın habercisi olmadığım iddia ederek genişletir.

Planlı davranış teorisi davranış üzerindeki bilgisel ve motivasyonel etkileri açıklamaya çalışan oldukça popüler teorik bir modeldir ve temelde daha çok sağlık davranışını açıklamak için kullanılmaktadır ama son zamanlarda sağlık davranışı müdahalelerinde temel bir araç olarak kullanılmaya da başlanmıştır.

Lida ile birlikte egzersiz davranışını açıklamada başarıyla uygulanan teorilerden de birisidir.Burası sezgi ya da içsel bilginin bulunduğu yerdir ve dinamik olarak her türlü fikir ve hayale yaratıcı kıvılcımı ya da neşeyi eklemekte ve böylece onların hoşa gidecek bir halde tezahür etmesini sağlama işlevini yerine getirmektedir.

Morel bozucu kalıcı kilolara lida ile çözüm bulmak mümkündür. Lida kapsülleri ile fazlalıklarınızdan kısa zaman içerisinde kurtulacaksınız. Zayıflamak için uzmanların bile tek önerisi lida kapsülleridir. Sağlıklı ve etkili gücü sayesinde bir çok kişiye merhem olmuştur. Mutlaka lida kapsüllerini kullanmalısınız. İstediğiniz kiloya kısa sürede gelebilmek için mutlaka denemelisiniz.

Eğer bir proje bizi heyecanlandmyorsa bu onun başarılı olacağının iyi bir belirtisidir çünkü bizim ilgili kavramla uyum içinde ya da rezonansta olduğumuzu ve hissedilen bu heyecanın sadece var oluşun başka bir seviyesinde çoktan gerçekleşmiş bir durumun yankısı olduğunu gösterir. Eğer ortada heyecan yoksa bu durumda ya zaman doğru bir zaman değildir ya da projenin yapısının tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir.


Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.